แบบไม่เติมน้ำกลั่น
LN3-DIN75
( DIN 75)
แบตเตอรี่พร้อมใช้ อึด มั่นใจ ไม่ต้องดูแล
กำลังไฟสตาร์ทสูง
พร้อมใช้งานได้ทันที
ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน
ข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่รุ่นนี้
DIN
75
แอมป์
75
แผ่น
17
ค่ากำลังสตาร์ท
720
ขนาด
175 x 278 x 190 mm.
รุ่นรถที่สามารถใช้ได้

รุ่นแบตอื่นๆที่คล้ายกัน

เลือกแบตสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถอเนกประสงค์