แบบไม่เติมน้ำกลั่น
N-55
( JIS 70B24)

แบตเตอรี่พร้อมใช้ มั่นใจไม่ต้องดูแล

 กำลังไฟสตาร์ทสูง
 พร้อมใช้งานได้ทันที
 ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน
กรณีใช้งานหนักควรดูแลน้ำกลั่นตลอดอายุทุกๆ 1 เดือน
ข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่รุ่นนี้
JIS
70B24
แอมป์
55
แผ่น
15
ค่ากำลังสตาร์ท
500
รุ่นรถที่สามารถใช้ได้

รุ่นแบตอื่นๆที่คล้ายกัน

เลือกแบตสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถอเนกประสงค์