บริษัท สยามยีเอสเซลล์ จำกัด
เลขที่ 127 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
 
 : recruit@gsbattery.co.th
 : 0-2-323-9030 0-2710-8573-7
 : 0-2323-9536, 0-2710-8579
Call : GS Prompt : 1380, 02-0796056
 
ตำเเหน่งงานที่เปิดรับ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบการจัด - จ่ายสินค้า
 • ขับรถ Folklift ในการจัดสินค้าเพื่อการจัดส่ง
 • ดูแลพื้นที่ปฏิบัติงานและคลังให้เป็นไปตามมาตรฐานบริษัท

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • เพศชายเท่านั้น อายุระหว่าง 25 - 35 ปี
 • สามารถขับรถ Folklift ได้**
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ชอบทำงานเป็นทีม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ให้คำปรึกษาและสนับสนุนคู่ค้าในแต่ละพื้นที่ให้บรรลุตามเป้าหมายบริษัทฯ-ดูแลงานขาย ให้คำแนะนำสินค้าของบริษัทฯ
 • สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างลูกค้าและองค์กร
 • สื่อสารข้อมูลสินค้า โปรโมชั่น เงื่อนไข นโยบายและกิจกรรม
 • จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอต่อทีมบริหาร

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในส่วนงานผู้แทนขาย
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • สามารถประชุมปิดยอดขายที่สำนักงานใหญ่ (กทม.)
 • มีทัศนคติที่ดี สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้
 • ทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม
กรอกข้อมูลสมัคร SIAM GS SALES
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
สมัครงานกับ SIAM GS BATTERY
สนใจสมัครได้ด้วยตัวเอง
บริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด
เลขที่ 78-78/1 หมู่3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
 
 samunya@gssales.co.th
 0-2726-80540-2726-8070 เบอร์ต่อ 4408
 084-3613010
 ID Line : hrsgss
 0-2726-8078, 0-2726-8311
ตำเเหน่งงานที่เปิดรับ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

Qualifications

 • สัญชาติไทย สามารถพูดภาษาพม่า หรือ ภาษาอังกฤษได้
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย 1-3 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีทักษะการนำเสนอและการเจรจาต่อรองที่ดี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

Job Description

 • สามารถทำงานในประเทศพม่าได้
 • ทำงานร่วมกับผู้จัดจำหน่ายเพื่อพบร้านค้าปลีกในต่างจังหวัดของพม่า
 • กำหนดแผนธุรกิจโดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและการขาย วิเคราะห์แนวโน้มการตลาด
 • กำหนดวัตถุประสงค์การขายโดยการพยากรณ์ยอดขาย การเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด และเป้าหมายในระดับภาคและจังหวัด
 • เสริมสร้างความรับรู้ตราสินค้าโดยใช้เครื่องมือทางการตลาดและเพิ่มความสัมพันธ์กับตัวแทนจำหน่าย
 • สามารถเดินทางได้ทั้งในประเทศ (พม่า) และต่างประเทศ
กรอกข้อมูลสมัคร SIAM GS BATTERY
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา