ยีเอสแบตเตอรี่ สนับสนุนน้ำดื่มให้กับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โดย SIAM GS BATTERY
29 เมษายน 2565

        เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 65 บริษัท สยามยีเอสแบตเตอรี่ จำกัด ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มให้กับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของแรงงาน และถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่เป้าหมาย

บทความคล้ายกัน

ข่าวและกิจกรรม CSR ความรู้ดีๆ มากมายสไตล์ยีเอส แบตเตอรี่