ยีเอสแบตเตอรี่ร่วมรักษ์โลก “คืนชีวิตสู่ทะเล ปล่อยปูไข่ คืนสู่ธรรมชาติ” ณ ชุมชนบ้านบางโรง จ.ภูเก็ต
โดย SIAM GS SALES
20 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 บริษัท สยามยีเอสเซลส์ จำกัด บริษัทในกลุ่มสยามกลการ ผู้นำตลาดแบตเตอรี่รถยนต์ในประเทศไทย ในนาม GS BATTERY นำโดย นายสมพร จันกรีนภาวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปล่อยปูไข่คืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 90 ตัว ณ ชุมชนบ้านบางโรง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

ชุมชนบ้านบางโรงนี้ยังคงดำเนินวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมกลมกลืนกับธรรมชาติด้วยการทำประมง ซึ่งถือเป็นวิถีชีวิตที่ผูกพันกับชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้ รวมไปถึงได้สัมผัสมนต์สเน่ห์ความเรียบง่ายชาวบ้านที่ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมชมความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ยังสวยงดงามอย่างป่าชายเลน

เพื่อเป็นการปลูกจิตใต้สำนึกที่ดีด้วยการดูแลวงจรชีวิตของธรรมชาติให้กับชุมชนบ้านบางโรง บริษัท สยามยีเอสเซลส์ จำกัด จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาความอุดมสมบูรณ์และอนุรักษ์หวงแหนธรรมชาติที่เปรียบเสมือนปอดของโลกให้คงอยู่กับมนุษย์จวบจนชั่วลูกชั่วหลานเราขอตั้งปณิธานในการสืบสานกิจกรรมเพื่อสังคมดีๆ แบบนี้ เพื่อบันทึกความดีไว้ในกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ Think Earth คืนชีวิต...คิดห่วงใยในผืนโลก ของกลุ่มบริษัทในเครือสยามกลการสืบต่อไป

บทความคล้ายกัน

ข่าวและกิจกรรม CSR ความรู้ดีๆ มากมายสไตล์ยีเอส แบตเตอรี่