แบบเติมน้ำกลั่น
LN3CV
( JIS -)
แบตเตอรี่พร้อมใช้ มั่นใจไม่ต้องดูแล
ทนต่อความร้อนจากเครื่องยนต์ได้ดี
ดูแลง่าย ควรเติมน้ำกลั่นทุกเดือน
กรณีใช้งานหนัก ควรดูน้ำกลั่นทุก 15 วัน
ข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่รุ่นนี้
JIS
-
แอมป์
75
แผ่น
15
ค่ากำลังสตาร์ท
420
รุ่นรถที่สามารถใช้ได้

รุ่นแบตอื่นๆที่คล้ายกัน

เลือกแบตสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถอเนกประสงค์