ชาวยีเอสร่วมสืบสาน เราทำความดีด้วยหัวใจ สร้างพลังความดีที่ยั่งยืน
โดย SIAM GS BATTERY
26 กรกฎาคม 2561

ชาวยีเอสร่วมสืบสาน เราทำความดีด้วยหัวใจ สร้างพลังความดีที่ยั่งยืน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ครบ 66 พรรษา  28 กรกฎาคม 2561  โดยการร่วมกันเก็บขยะริมถนนกับชาวบ้านบางปูแลนด์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

บทความคล้ายกัน

ข่าวและกิจกรรม CSR ความรู้ดีๆ มากมายสไตล์ยีเอส แบตเตอรี่